Detta är K-Fastigheter

K-Fastigheter är mer än ett fastighetsbolag. Genom en integrerad process bygger vi vår verksamhet i de två verksamhetsområdena Entreprenad och Fastighetsförvaltning. I verksamhetsområde Entreprenad är målsättningen är att leverera färdigställda bostäder med bas i koncernens egenutvecklade koncepthus såväl som högkvalitativa stomlösningar. Vår prefabverksamhet drivs i dotterbolaget K-Prefab. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus för bostäder. Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning förvaltar koncernens fastighetsbestånd med fokus på bostäder. K-Fastigheter erbjuder över 5 000 bostäder från Köpenhamn i söder till Gävle i norr och utvärderar löpande nya marknader. Som hyresvärd strävar vi efter att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 15,3 miljarder kronor. Årligt hyresvärde i färdigställt bestånd uppgår till 686 miljoner kronor.

Sedan den 29 november 2019 handlas K-Fastigheters B-aktie (KFAST B) på Nasdaq Stockholm, mer information om bolagets aktie finns här.

Vår vision

K-Fastigheter ska vara en av Nordens största aktörer på hyresmarknaden och en ledande fastighetsägare av hållbart byggda, innovativa och kostnadseffektiva koncepthus som kännetecknas av marknadens bästa kombination av hög standard, hemkänsla och trygghet.

Vår verksamhet

K-Fastigheters affärsidé är att med stort engagemang och hög kostnadseffektivitet utveckla, bygga, förvalta och långsiktigt äga marknadens mest attraktiva bostadsfastigheter avseende såväl skick, standard och servicenivå. Koncernen ska erbjuda egenproducerade och förvärvade hyresbostäder i Norden på platser med långsiktigt god efterfrågan på hyresbostäder och kommersiella lokaler.

Dotterbolag
K-Fast Kilen AB

Ett med Kilenkrysset AB gemensamägt bolag för att verka i Mälardalsregionen och uppföra K-Fastigheters koncepthus för långsiktig förvaltning på de bostadsbyggrätter som utvecklas av Kilenkrysset. K-Fastigheter äger 51 procent av aktiekapitalet.

Intressebolag
Novum Samhällsfastigheter AB
K-Fastigheter är delägare i Novum Samhällsfastigheter AB. Detta intressebolag är en ledande aktör inom utveckling av särskilda boenden för äldre, skolor, förskolor och övriga samhällsfastigheter. Stort fokus läggs på att finna innovativa lösningar, erbjuda yteffektiva och kvalitativa lokaler till kommuner och privata företag.
Mer information på www.novumfastigheter.se

PVS Mark & VA Holding AB
K-Fastigheter är sedan maj 2021 hälftenägare i PVS Mark & VA Holding AB med verksamhet inom markentreprenad.

HOMEstate AB
HOMEstate erbjuder hem till dig som är från ditt hem en längre tid. Bolaget har moderna och bekväma så kallade Long stay-lösningar, det vill säga hyr ut fullt inredda lägenheter med hög servicenivå. Bolaget ägs till lika delar av K-Fastigheter, Balder och OnePartnerGroup.
Mer information på www.homestate.se

Mjöbäcks Entreprenad
Mjöbäcks är mest känt för Mjöbäcksvillan och bygger egna bostadsprojekt i främst västra Sverige. Sedan augusti 2021 äger K-Fastigheter 25 procent i Mjöbäcks Entreprenad. Övriga aktier ägs av Julia Nergården (50,1%) och Göran Nergården (24,9%).
Mer information på mjobacks.se

Paco Padel
Sveriges snabbast växande sport blir mer tillgänglig med Paco Padels nya padelcentrum i Hässleholm. K-Fastigheter äger 25 procent i Paco Padel.
Mer information på www.pacopadel.se

Awaio
Awaio är en app som gör det enkelt att samla och dela olika kontorsalternativ, alternativ som gör det möjligt för företag och individer att skräddarsy sitt arbetsliv på ett enkelt, priseffektivt och hållbart sätt. K-Fastigheter och Balder äger respektive 5 procent i Awaio sedan augusti 2021.
Mer information på awaio.com

 

Vårt samarbete med BoKlok   

K-Fastigheter och BoKlok har kommit överens om att de kommande tre åren bygga tusen nya lägenheter. Målet är att fler människor ska kunna skapa sina hem till en rimlig kostnad. Bakom satsningen står två ledande bygg- och fastighetsbolag som delar tanken att det går att bygga för människor med vanliga plånböcker och erbjuda de boende bra kvalitet i ett tryggt hem. Läs mer om vårt samarbete med BoKlok.

Vår historia

2010: K-Fastigheter grundades av Jacob Karlsson och bolaget tillträdde sin första fastighet, Loke 13 i Hässleholm, med åtta marklägenheter.

2011: K-Fastigheter påbörjade byggnationen av T4-området i Hässleholm. Bolaget påbörjade även produktionen av sitt första egenproducerade koncepthus, Låghuset, som byggdes av externt av dåvarande EN Byggarna i Göinge AB, ett bolag som numera är en del av K-Fastigheter. Erik Selin blev delägare i K-Fastigheter.

2012: T4-området i Hässleholm kompletterades med totalt 34 lägenheter och K-Fastigheter påbörjade sitt andra låghusprojekt, kvarteret Betkvarnen i Kristianstad.

2013: K-Fastigheter etablerade verksamhet i Helsingborg, anställde sin första medarbetare och påbörjade produktionen av sitt andra koncepthus, Lamellhuset.

2014: K-Fastigheter påbörjade byggproduktion i egen regi istället för att köpa in externt.

2015: K-Fastigheter etablerade verksamhet i Malmö.

2016: K-Fastigheter etablerade verksamhet i Landskrona och förvärvade vid årsskiftet 2015/2016 även 63 procent av aktierna i EN Byggarna i Göinge AB för att själva äga tillverkningsprocessen av Lamellhus. Det första byggnationsprojektet med egenproducerade Lamellhus, kvarteret Siv 1, påbörjades.

2017: K-Fastigheter skapade sitt tredje koncepthus, Punkthuset, som byggs helt i betong.

2018: K-Fastigheter förvärvade resterande aktier i EN Byggarna i Göinge AB (nu K-Fast Produktion AB). Det första Punkthuset färdigställdes i Hässleholm och bolaget beslutade att expandera till Växjö.

2019: K-Fastigheter förvärvade fastigheter i Växjö och fattade beslut om etablering i Göteborg. För att möta en ökande produktionstakt investerade bolaget i en ny produktionsanläggning i Hässleholm för tillverkning av bland annat utfackningsväggar.

2019: Den 29 november inleddes handeln med K-Fastigheters B-aktie (KFAST B) på Nasdaq Stockholm och dess Mid cap-lista. Teckningskursen var 105 kronor.

2019: Vid utgången av 2019 hade K-Fastigheter 1 711 lägenheter i förvaltning med hyresintäkterna uppgick till 157 miljoner kronor för helåret. Koncernens totala fastighets- och projektportfölj uppgick till 3 950 lägenheter per 31 december 2019.

2020: K-Fastigheter köpte byggrätter i Borås, Gävle, Västerås och tog steget över Öresund och förvärvade fastigheter i Köpenhamns-området (Høje-Taastrup, Vallensbæk Strand, Solrød Strand och Greve).

2020: Tillsammans med BoKlok ska K-Fastigheter bygga och utveckla 1 000 lägenheter under en treårsperiod.

2020: K-Fastigheter genomför med stöd av årsstämmans bemyndigande en riktad nyemission om 2 miljoner B-aktier (KFAST B) till en teckningskurs om 252 kronor per aktie. Likviden ger K-Fastigheter möjligheten att utöka sin projektportfölj ytterligare med strategiska förvärv av byggrätter.

2020: I december tecknade K-Fastigheter avtal om förvärv av Finja Prefab AB, en rikstäckande aktör inom prefabricerade betongelement. Tillträdet genomfördes i januari 2021.

2021: Vid utgången av 2020 uppgick koncernens totala portfölj av lägenheter under förvaltning, i produktion, i projektportföljen samt genomförda, men ej tillträdda förvärv, till 7 496 stycken, en ökning med 90 procent sedan motsvarande period föregående år. Styrelsen har fattat beslut om att ändra det operativa målet relaterat till antalet årligen byggstartade lägenheter för egen förvaltning, från 1 000 till 1 300 lägenheter före utgången av år 2023.

2021: Förvärv av byggrätter i Stockholms-området. K-Fastigheter köper fastigheten Järfälla Veddesta 2:65 av Kungsleden. K-Fastigheter planerar att bygga upp till ca 400 hyresrätter på fastigheten.

2021: Under juni 2021 genomfördes aktiespliten varvid varje befintlig aktie delades upp i sex aktier. I oktober tecknade K-Fastigheter avtal med leverantörer av cement för koncernens beräknade totala produktionsvolym under 2022. I december meddelade K-Fastigheter att koncernen beslutat att utvärdera ett kommersiellt koncepthus, K-Kommersiellt, genom att bygga ett första hus i centrala Hässleholm.

2022: Från den 3 januari 2022 handlas K-Fastigheters B-aktie (KFAST B) på Nasdaq Stockholms Large cap-lista.

Kontakt