Visselblåsning

Varför visselblåsa?
Inom K-Fastkoncernen strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla en möjlighet att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder visselblåsarkanalen Visslan som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet. Du når den genom att klicka här.

 

Vem kan rapportera?
Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom K-Fastkoncernen. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

 

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget om det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Vid klagomål som inte har ett allmänintresse bör du istället ta kontakt med din närmaste chef eller någon medlem i respektive bolags ledningsgrupp alternativt HR eller Juridik. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

 

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman VICI AB:s visselblåsarenhet för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?
Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden eller personuppgifter läs gärna nedanstående dokument:
Fullständig visselblåsarpolicy
Information om behandling av personuppgifter